oposciones

Acompanyament Individual Opositor

OBJECTIUS

  1. Acompanyar-te de forma individualitzada, propera i professional en el teu procés opositor.
  2. Acompanyar-te de forma flexible, adequada a les teves necessitats dins el procés.
  3. Gaudir d’un servei d’assessorament online ràpid, professional i àgil.
  4. Impulsar les teves idees i creativitat en el teu procés de preparació en qualsevol de les parts de l’oposició.
  5. Dotar la programació d’una visió competencial ja sigui a través de les orientacions metodològiques, les activitats d’EA o de l’avaluació duta a terme.
  6. Aprofundir en la presentació, desenvolupament i justificació de les unitats didàctiques, unitats de formació o projectes que responguin a un currículum competencial.
  7. Destacar elements a millorar en la teva UD.
  8. Posar en  valor els punts forts i els valors més rellevants de la teva preparació.
  9. Determinar fortaleses i debilitats  a tenir en compte per la seva defensa.

L’ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL PER A LES TEVES OPOSICIONS” és un producte d’OpenOps que oferim donant resposta a la voluntat de millora que bastants opositors i opositores teniu mesos abans de començar el procés.

Aquest format està dirigit a qualsevol opositor o opositora que vulgui plantejar la seva preparació de forma individual i a qualsevol de les etapes educatives. Igualment, és un format creat també per a tots aquells i aquelles que teniu una situació més minoritària o exclusiva: accés a cos superior, programació de cicles formatius, especialitats més minoritàries

L’ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL PER A LES TEVES OPOSICIONS” té una estructura mensual , dins la qual es dona acompanyament online a través del correu electrònic i es realitzen 4 sessions online de 60 minuts a través de la plataforma zoom d’OpenOps, on es treballa en aquells aspectes a millorar.

Si vols una ajuda continuada, mensual, professional, sota una metodologia coaching i individual per seguir potenciant el teu rendiment opositor OpenOps et pot ajudar.

Aquest Acompanyament es pot flexibilitzar a les necessitats que tinguis. Exemple: es poden fer 2 sessions de 2 hores en comptes de 4 sessions d’1h o es poden fer dues sessions al mes i ajustar el preu a aquestes noves condicions.

En parlem!

Informació addicional

Tutories

2 sessions, 4 sessions