Unitat didàctica LOMLOE

Dirigit a opositors i opositores a Ed. Secundària.

OBJECTIUS

  1. Revisar la UD, dotant de possibles millores o transformacions tant a nivell tècnic, conceptual o epistemològic.
  2. Dotar la programació d’una visió competencial ja sigui a través de les orientacions metodològiques, les activitats d’EA o de l’avaluació duta a terme.
  3. Aprofundir en la presentació, desenvolupament i justificació de les unitats didàctiques o projectes que responguin a un currículum actual i competencial.
  4. Destacar elements a millorar en l ?U’.
  5. Posar en  valor els punts forts i els valors més rellevants.
  6. Determinar fortaleses i debilitats  a tenir en compte per la seva defensa.
  7. Gaudir del procés de revisió enfocant-lo des de la vessant sumadora i positiva de la millora de rendiment personal.

REVISA LA TEVA UD o/i crea una súper UD LOMOE” és un producte d’OpenOps que oferim donant resposta a la voluntat de millora que bastants opositors i opositores tenen setmanes abans de començar el procés.

Sabem que has dedicat moltes hores a confeccionar la teva programació. Després de tant temps invertit, una visió professional externa t’ajudarà a donar un plus més al teu treball, una cohesió formal i una justificació global.

“Unitat didàctica LOMLOE” s’estructura a través de 3 sessions online entre les quals hi ha dues revisions professionals del teu treball.

Si vols una ajuda ràpida, professional, eficaç i individual per acabar de potenciar la teva programació OpenOps et pot ajudar.